Kinga Strycharz-Bogacz

2020

Prace licencjackie
 • Kultura muzyczno-religijna parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Bełżycach (archidiecezja lubelska)
 • Działalność Strzyżowskiego Chóru Kameralnego i jej wpływ na lokalną kulturę muzyczną
 • Elementy polskiego folkloru muzycznego w wybranych pieśniach Stanisława Moniuszki oraz jego XIX-wiecznych kontynuatorów
 • Kultywowanie ludowej tradycji muzycznej Kielecczyzny na przykładzie działalności zespołu „Tęgie Chłopy”
 • Transcendentalność gatunkowa muzyki folkowej i jej elementów na przykładzie działalności wybranych zespołów z nurtu muzyki współczesnej
 • Śpiewnikowe przekazy i ludowa recepcja pieśni bożonarodzeniowej "Śliczna Panienka Jezusa zrodziła"
 • Inspiracje polskim folklorem muzycznym w wybranych utworach fortepianowych i pieśniach solowych Zygmunta Noskowskiego
 • Kultura muzyczno-religijna parafii pw. Św. Anny w Kijanach (archidiecezja lubelska)
 • Śpiewy pogrzebowe funkcjonujące współcześnie na terenie parafii pw. Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim (diecezja siedlecka)

2019

Prace licencjackie
 • Fenomen muzyki w grach komputerowych na przykładzie wybranych utworów z gry Wiedźmin III
 • Kult św. Stanisława Biskupa w śpiewach z żywej tradycji w parafii pw. św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa w Szczepanowie (diecezja tarnowska)
 • Kultura muzyczno-religijna parafii pw. Matki Bożej Kodeńskiej w Pilawie (Diecezja Siedlecka)
 • Religijna tradycja muzyczna w dorocznej obrzędowości parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Grochowcach (Archidiecezja Przemyska)
 • Polska kultura muzyczno-religijna w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Dowbyszu na Ukrainie
 • Tradycja muzyczno-religijna parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Gumniskach (diecezja tarnowska)
 • Kultura muzyczno-religijna parafii pw. Bł. Annuarity w Radomiu i jej przeobrażenia

2018

Prace licencjackie
 • Muzyka jako element formacji chrześcijańskiej na przykładzie działalności Drogi Neokatechumenalnej w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu
 • Zespół Pieśni i Tańca "Lubartowiacy" oraz jego rola w kultywowaniu i promowaniu muzycznej tradycji Ziemi Lubartowskiej
 • Religijna tradycja muzyczna parafii pw. św. Teodora w Wojciechowie (archidiecezja lubelska)
 • "Werdebusy Dobczyckie" z Dobczyc jako kapela podwórkowa i grupa kolędnicza "Szopka z lalkami" oraz jej kulturotwórcze znaczenie w środowisku lokalnym.