Kinga Strycharz-Bogacz

2022

Prace licencjackie
 • Działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Drzewiczanie” oraz jego rola w kultywowaniu i promowaniu ludowej tradycji ziemi opoczyńskiej
 • Kultura muzyczno-religijna parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Maniach (diecezja siedlecka)

2021

Prace licencjackie
 • Działalność Zespołu Folklorystycznego „Roztocze” oraz jego rola w kultywowaniu i promowaniu ludowej tradycji muzycznej
 • Kultura muzyczno-religijna parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie (archidiecezja lubelska)
 • Obrzędy weselne na Skalnym Podhalu. Tradycja muzyczna i jej przeobrażenia
 • Kultywowanie ludowej tradycji kolędowania przez zespoły amatorskie na przykładzie Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów i Grup Kolędniczych Lublinie
 • Kultura muzyczno-religijna parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Łęcznej (archidiecezja lubelska)
 • Śpiewy pogrzebowe w Siemiatyczach na Podlasiu. Tradycja i przeobrażenia
 • Inspiracje polskim folklorem w wybranych dziełach Ignacego Jana Paderewskiego
 • Kultura muzyczno-religijna parafii pw. Św. Klemensa w Czerminie (diecezja tarnowska)
 • Transitus - nabożeństwo paraliturgiczne do św. Franciszka i jego praktyka w wybranych wspólnotach kapucyńskich
 • Twórczość wybranych polskich kompozytorów muzyki skrzypcowej XIX wieku inspirowana polskimi tańcami narodowymi
 • Działalność Kapeli Maliszów jako przykład współczesnej recepcji muzyki tradycyjnej
 • Elementy polskiego folkloru w wybranych utworach Karola Szymanowskiego
 • Inspiracje polskim folklorem w wybranych kompozycjach Karola Kazimierza Kurpińskiego

2020

Prace licencjackie
 • Kultura muzyczno-religijna parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Bełżycach (archidiecezja lubelska)
 • Działalność Strzyżowskiego Chóru Kameralnego i jej wpływ na lokalną kulturę muzyczną
 • Elementy polskiego folkloru muzycznego w wybranych pieśniach Stanisława Moniuszki oraz jego XIX-wiecznych kontynuatorów
 • Kultywowanie ludowej tradycji muzycznej Kielecczyzny na przykładzie działalności zespołu „Tęgie Chłopy”
 • Transcendentalność gatunkowa muzyki folkowej i jej elementów na przykładzie działalności wybranych zespołów z nurtu muzyki współczesnej