Kinga Strycharz-Bogacz

Praca licencjacka
[Bachelor's thesis]

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

Autor (twórca): Katarzyna Jaśkiewicz
Tytuł publikacji: Zespół folklorystyczny "Gotardowie" ze Zwolenia oraz jego rola w kultywowaniu i promowaniu ludowej tradycji Ziemi Radomskiej