Kinga Strycharz-Bogacz

"Oko w oko" - premiera etiudy wigilijnej Teatru ITP
["Oko w oko" - the premiere performance of Christmas Eve etude of Teatr ITP]

Recital muzyczny, dyrygowanie

Miejsce: KUL
Nazwa jednostki: KUL