2023Tłumaczenie artykułu naukowego2022


Tłumaczenie artykułu naukowego
2021

2020


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany2019

 • Flaming i porządki świata
 • Stypendium w ramach programu Erasmus


  2018

  2017


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej  2016  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
  2015  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  2014
  Książka  2013
  2012  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany  Tłumaczenie artykułu naukowego  2011  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  2009


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  2008


  2007

  2005


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie  2004

 • Virginia Woolf (1882-1941) and Modernism: To the Lighthouse (1927)
  [Virginia Woolf (1882-1941) i modernizm: To the Lighthouse (1927)]

 • 2001
  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  1998  1997  1996