Dissonant and Consonant Narrators – Dorrit Cohn’s Concepts Revisited

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: 29the Annual PASE Conference
Współautorzy: Jan Jankowski
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski