Realism, modernism and postmodernism – fictional mental states, their literary presentation and the reader’s mindreading: a comparative study

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Cognitive Futures in the Arts and Humanities Conference 2018
Współautorzy: Arkadiusz Gut
Miejsce: Canterbury (Wielka Brytania)
Nazwa jednostki: Uniwersytet Kent