PASE Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym