Philosophy in fiction

Książka naukowa recenzowana

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2008
Streszczenie: Punktem wyjścia dla rozważań przedstawionych w książce jest złożona relacja między literaturą a filozofią, a ich celem konstrukcja w oparciu o współczesny stań badań narratologicznych (a w szczególności w oparciu o model struktury utworu narracyjnego zaproponowany przez Patricka O’Neilla) metody analizy tekstów narracyjnych pozwalającej możliwie całościowo i obiektywnie odczytać zawartą w nich filozofię. Analizę środków wyrazu dostępnych w sferze domniemanego autora, narratora i postaci, uzupełnia przegląd trzech konwencji: realistycznej, modernistycznej i postmodernistycznej (w aspekcie środków formalnych, jakimi się posługują, i filozoficznej wizji rzeczywistości, którą wyrażają). Rozważania teoretyczne są następnie zilustrowane analizami powieści Virginii Woolf. Szczegółowo zostały omówione powieści The Years, Jacob’s Room i Between the Acts odpowiednio jako przykłady konwencji realistycznej, modernistycznej i postmodernistycznej. W aneksie to samo podejście zostało zastosowane do współczesnej powieści brytyjskiej.
Słowa kluczowe: literatura, filozofia, Virginia Woolf, powieść współczesnaCytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Joanna Teske",
title = "Philosophy in fiction",
year = "2008",
}

Cytowanie w formacie APA:
Teske, J. (2008). Philosophy in fiction. Lublin: