Filozofia nauki i sztuki z perspektywy metodologii Karla Poppera
[The Methodology of the Humanities and Karl R. Popper's Philosophy of Science and Art]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Studia Philosophica Wratislaviensia Rok wydania: 2009
Tom: IV
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 27-52
Streszczenie: Celem artykułu jest próba przeniesienia modelu nauki Karla R. Poppera na teren humanistyki. Sytuacja metodologiczna humanistyki, trudna z racji złożonego i trudno uchwytnego przedmiotu, w ostatnich czasach uległa pogorszeniu wobec popularności poznawczego relatywizmu z jednej strony i podejść opartych na ideologicznych założeniach z drugiej. Popperowski model nauki mógłby pomóc zachować standardy badań w humanistyce, jako że obejmuje falsyfikowalność jako kryterium demarkacyjne w nauce, korespondencyjną teorię prawdy i, przede wszystkim, metodę krytycznego racjonalizmu. Dalszym uzasadnieniem projektu jest przekonanie Poppera, że choć przedmiot humanistyki jest odmienny od przedmiotu nauk ścisłych, ich metoda jest ta sama: rozpoznanie problemu i próbne rozwiązanie, które następnie poddawane jest krytycznemu badaniu. Problematyczne na terenie humanistyki okazują się falsyfikacja, formułowanie ogólnych praw i predykcji. Niektóre trudności można jednak rozwiązać odwołując się o poznawczej teorii sztuki Poppera.
Słowa kluczowe: metodologia nauk humanistycznych, Popper, filozofia nauki, sztuka, poznanieCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Joanna Teske",
title = "Filozofia nauki i sztuki z perspektywy metodologii Karla Poppera",
journal = "Studia Philosophica Wratislaviensia ",
year = "2009",
number = "3",
pages = "27-52"
}

Cytowanie w formacie APA:
Teske, J. (2009). Filozofia nauki i sztuki z perspektywy metodologii Karla Poppera. Studia Philosophica Wratislaviensia , 3, 27-52.