Philosophical Potential of Narrative Texts

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: 14 Konferencja PASE
Miejsce: Łódź
Nazwa jednostki: Instytut Anglistyki, Uniwersytet Łódzki