Contradictions in Realist, Modernist and Postmodernist Fiction

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: In/Outside the Frame 12th International Cultural Studies Conference...
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Uniwersytet w Pardubicach