Moral Commitment of the Realistic, Modernist and Postmodern Novel (Formalist Approach)

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: 21 Konferencja PASE: Old Challenges/New Horizons
Miejsce: Kraków