Do We Believe in Penal Substitution?

Tłumaczenie artykułu naukowego

Czasopismo: Roczniki Filozoficzne (ISSN: 0035-7685)
Rok wydania: 2021
Autor (twórca): David Lewis
Tom: 69
Numer czasopisma: 4
Strony od-do: 497-505
Słowa kluczowe: kara w zastępstwie; Odkupienie; prawo karne; grzywna; niespójne przekonania; dług.
DOI: doi.org/10.18290/rf21694-22