On Various Uses of Contradiction in Contemporary Fiction

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Beyond Words: Crossing Borders in English Studies
Miejsce: Lublin, KUL
Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński, Institute of English Studies