Konsultacje / Office Hourse

(pokój / room 949): Wednesday 12.30-14.00

 

 

Zainteresowania naukowe / Scholarly interests:

 

Współczesna powieść brytyjska/ Contemporary British novel

Poznawcza teoria sztuki/ Cognitive theory of art

Filozofia i fikcja/Philosophy and fiction

Metodologia nauk humanistycznych/The methodology of the humanities

Filozofia Karla R. Poppera/The philosophy of Karl R. Popper

Twórczość powieściopisarska Virginii Woolf/The novels of Virginia Woolf

Zagadnienie sprzeczności w sztuce/ The phenomenon of contradiction in art

Twórczość literacka Stanisława Szukalskiego/ The writings of Stanisław Szukalski

Powieść jako narzędzie badania świadomości/ Novelistic inquiries into the mind

 

 

Opublikowane książki/published books:

 

Philosophy in Fiction. Lublin: UMCS University Press, 2008.

[Narrative and Philosophy: the Novels of Virginia Woolf. (2007)introduction.doc introduction.doc (45.00 KB);contents.doc contents.doc (84.50 KB);Literature.doc Literature.doc (85.50 KB);narrative.1.doc narrative.1.doc (194.50 KB);narrative.2.doc narrative.2.doc (125.50 KB);summary.doc summary.doc (81.00 KB) Polish summary]    

 

 Contradictions in Art: The Case of the Postmodern Novel. Lublin: KUL Publishing House, 2016.

 

Opublikowane artykuły / published articles:

 "The Magus: A Polemic with Existentialism."  Approaches to Fiction.  Ed. Leszek Kolek. Lublin: Wydawnictwo Folium, 1996. 215-229.

"The Novel: A Store of Ideas vs. a Mode of Cognition." PASE Papers in Literature, Language and Culture. Lublin: KUL, 1998. 377-386.

"A Study of the Philosophy Expressed in To the Lighthouse." Kwartalnik Neofilologiczny. 4 (2001): 373-395.

 „Treść formy - o literaturze i o tym jak forma jest uwikłana w wymianę poglądów między autorem a czytelnikiem." Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie 9-16. (2004-5): 30-39.

"Virginia Woolf  (1882-1941) and Modernism: To the Lighthouse (1927)." The Craft of Interpretation: The English Canon. Chełm: PWSZ, 2007.

 "The Philosophical Potential of Narrative Texts." PASE Studies in Literature and Culture. Ed. Magdalena Cieślak and Agnieszka Rasmus. Lódź: Łódź University Press, 2008. 385-396.

 "The Three Stages in the History of the Novel - Realism, Modernism and Postmodernism: A Reflection of the Evolution of Reality in Karl Popper's Model of the Three Worlds." PASE Papers 2007. Vol.2 Studies in Culture and Literature. Ed. Wojciech Kalaga, Marzena Kublisz and Jacek Mydla. Katowice: Para, 2007. 388-397.stages.doc stages.doc (67.00 KB)

 "Sanity, Neurosis and Psychosis in the Modern History of the English Narrative." Kulturowe przedstawienia psychiatrii i chorób psychicznych. Cultural Representations of Psychiatry and Mental Illness. Ed. Katarzyna Szmigiero. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009. 305-314.sanity.doc sanity.doc (74.00 KB)

"Filozofia nauki i sztuki z perspektywy metodologii Karla Poppera." Studia Philosophica Wratislaviensia 4.3 (2009): 27-52.metodologia.doc metodologia.doc (259.50 KB)abstract.doc abstract.doc (23.00 KB)

 

"Sztuka i artysta wobec dobra i zła - poznawcza koncepcja sztuki Virginii Woolf." Filozofia i literatura. Red. Anna Głąb. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2011. 158-172.

 

"Niemy Śpiewak Stanisława Szukalskiego: portret autora, człowieka czy Boga?" Akcent 1 (2011): 178-181.

 

"Should Not 'Beauty and Pleasure' Be Complemented With 'Cognition and Communication'? Reflections upon Denis Dutton's Art Instinct: Beauty, Pleasure and Human Evolution." Diametros 28 (2011): 105-114. (www.diametros.iphils.uj.edu.pl/?pdf=309&l=1)

 

"Żaby, żebracy i Bóg: pojęcie cudu w opowiadaniu Stanisława Szukalskiego Niemy Śpiewak." Archiwum Emigracji: Studia-Szkice-Dokumenty 1-2 (2011): 336-342.

(www.bu.umk.pl/archwium_emigracji/gazeta/ae_15/24_Teske.pdf)

 

"Nothing To Be Frightened Of: Julian Barnes, Meditation on Death." (Non)omnis moriar: Cultural and Literary Discourses of Death and Immrtality.  Ed. Irmina Wawrzyczek and Aleksandra Kędzierska. Lublin, UMCS, 2012. 225-232. (Nothing_to_Be_Frightened_Of_Julian_Barnes_Meditation....doc)

 

"The Methodology of the Humanities and Karl Popper's Philosophy of Science and Art." Studia Philosophica Wratislaviensia. Supplementary Volume. English Edition 2012. 275-301 (studiaphilosophica.pl/images/online/teske_art.pdf)

 

"Poznawcza koncepcja sztuki i metodologia nauk humanistycznych wobec sprzeczności w dziele sztuki." Przegląd filozoficzny 3.83 (2012): 59-80.

 

"If Art Make Us Human, Can It Relieve the Pain of Being Human?" Roczniki Humanistyczne 60.5 (2012): 193-206.

 

 "Moral Commitment of the Realistic, Modernist and Postmodern Novel." Roczniki Filozoficzne 61.1 (2013): 93-108.

 

 "Behold!!! The Protong - Potop i Małpoludy, czyli teodycea Stanisława Szukalskiego." Archiwum Emigracji 1-2 (16-17) (2012): 320-329.

 

 "The Methodology of Art (Critical/Rationalist Aesthetics): Project of a New Philosophical Discipline." Roczniki Humanistyczne 61.5 (2013): 311-329.

 

 "Wartość nieodwzajemnionej miłości w Papudze Flauberta (1984) Juliana Barnesa: problematyka etyczna w powieści postmodernistycznej." Etyka i literatura: antologia tekstów. Red. Anna Głąb. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014. 253-275.

 

 Review of Translation and Philosophy (Lisa Foran, ed.). Translation Ireland 19.2 (2014): 191-198.

 

 "Myśl Karla R. Poppera a współczesne badania nad sztuką." Przegląd filozoficzny 4.23 (2014): 367-381.

 

 "Life of Pi by Yann Martel: The Use of Contradictions in an Experimental Novel on the Epistemological Status of Theistic Belief." Roczniki Humanistyczne 5.62 (2014): 269-284.

 

"Contradiction in Fiction: Structuralism vs. Jacques Derrida and Deconstruction." Language Under Discussion 3.1 (2015): 1-23. Web.

 

 

Inne publikacje/ Other publications:

Wschód i zachód słonia. Lublin: Mimochodem, 2008.

Szara mysz z chaty na skraju wspomnień. Lublin: Mimochodem, 2009.

Pies w Krainie Wędrującej Nocy. Lublin: Mimochodem, 2011.

Snubajka. Lublin: Mimochodem, 2012.

Czarny Ptak. Lublin: Mimochodem, 2014.

Ostatnia aktualizacja: 18.10.2016 23:15