The Risk of Epistemic Loss Involved in Reading Fiction

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Truth, Fiction, Illusion: Worlds and Experience (APL Conference)
Miejsce: Klagenfurt, Austria