Zainteresowania badawcze: współczesna powieść anglojęzyczna; kognitywne badania literackie (zwłaszcza nad zjawiskiem czytania umysłów); postklasyczna narratologia

 

Obecnie prowadzone badania: mindreading: teoria teorii, teoria symulacji, teoria interakcji i ich aplikacja w kontekście doświadczenia czytelnika fikcji; narrator typu consonant i dissonant

 

Fields of interest: contemporary English-language novel; cognitive literary studies (esp. the phenomenon of mindreading); postclassical narratology

 

Current research: mindreading: theory theory, simulation theory and interaction theory applied in the context of the readerly experience of fiction; consonant and dissonant narrators

 

https://www.researchgate.net/profile/Joanna_Teske

Ostatnia aktualizacja: 11.12.2020 00:07