Social Understanding in Fictional Contexts in the Light of Theory Theory, SimulationTtheory and Interaction Theory

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Cultural and Environmental Factors in Socio-Cognitive Development
Współautorzy: Arkadiusz Gut
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Kognitywistyka KUL