Life of Pi by Yann Martel: The Use of Contradictions in an Experimental Novel on the Epistemological Status of Theistic Belief

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2014
Tom: 62
Numer czasopisma: 5
Strony od-do: 279-294
Streszczenie: Artykuł omawia Życie Pi Yanna Martela, koncentrując się na sposobach, w jaki powieść wykorzystuje sprzeczności, by poruszyć temat teistycznych, ateistycznych i agnostycznych przekonań. Powieść zdaje się bronić tezy, że teizm jest racjonalny (ze względu na pragmatyczne, raczej niż epistemiczne, racje), ateizm swym zaangażowaniem przypomina wiarę, podczas gdy agnostycyzm można utożsamić z dogmatycznym materializmem i biernym podejściem do życia. By zilustrować ten punkt widzenia, powieść proponuje czytelnikowi eksperyment przedstawiając mu dwie wzajemnie sprzeczne wersje historii ocalenia Pi.
Słowa kluczowe: Życie Pi, Yann Martel, sprzeczności, wiara, poznanieCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Joanna Teske",
title = "Life of Pi by Yann Martel: The Use of Contradictions in an Experimental Novel on the Epistemological Status of Theistic Belief",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2014",
number = "5",
pages = "279-294"
}

Cytowanie w formacie APA:
Teske, J. (2014). Life of Pi by Yann Martel: The Use of Contradictions in an Experimental Novel on the Epistemological Status of Theistic Belief. Roczniki Humanistyczne, 5, 279-294.