Contradiction in Art – House of Leaves by Mark Z. Danielewski: A Case Study

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: 22 Konferencja PASE, Face to Face, Page to Page, w Warszawie
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski