Literature, Cognition and Theory of Mind

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Understanding Social Cognition (3rd Avant Conference 2017)
Miejsce: Lublin