Contradictions in Art: The Case of Postmodern Fiction

Książka naukowa recenzowana

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2016
Redaktorzy: Robert Looby
Streszczenie: Książka bada zjawisko sprzeczności w sztuce, w tym przede wszystkim w anglojęzycznej, postmodernistycznej powieści, w kontekście poznawczej teorii sztuki – teorii, która postrzega sztukę jako tryb poznania. Korzystając z opracowań sprzeczności, jakie powstały na terenie filozofii, zwłaszcza klasycznej i parakonsystentnych logik, praca stara się zdefiniować artystyczne sprzeczności, określić ich zasadnicze właściwości, typy, zastosowania, wartość poznawczą i kryteria estetycznej wartości. Ze szczególną uwagą przedstawione są sprzeczności, które zdają się naruszać bądź też naruszają zasadę niesprzeczności. Powszechnie zakłada się, że takie naruszenie jest niepożądane w dyskursie i niemożliwe w rzeczywistości, jednak zdaje się one mieć miejsce i być mile widziane w artefaktach, zwłaszcza takich, które posługują się trybem fikcji. Książka stara się także rozważyć wpływ sprzeczności obecnych w dziele sztuki na proces jego interpretacji. Powieść postmodernistyczna została wybrana jako podstawowy obiekt analiz z powodu uprzywilejowanej pozycji, jaką zajmują w niej sprzeczności – często widowiskowe i prowokujące do myślenia – po ich względnej nieobecności we wcześniejszej powieści (realistycznej czy modernistycznej).
Słowa kluczowe: sprzeczność, powieść postmodenistyczna, poznanie, sztukaCytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Joanna Teske",
title = "Contradictions in Art: The Case of Postmodern Fiction",
year = "2016",
}

Cytowanie w formacie APA:
Teske, J. (2016). Contradictions in Art: The Case of Postmodern Fiction. Lublin: