Mrs Woolf, Mrs Dalloway and Mr Reich

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Tenth Annual PASE Conference
Miejsce: Kraków
Nazwa jednostki: Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego