Recenzja rozprawy doktorskiej Women About Women: Female Voices in Contemporary British-Jewish Fiction
[Review of the doctoral dissertation Women About Women: Female Voices in Contemporary British-Jewish Fiction ]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Anita Chmielewska
Tytuł publikacji: Women About Women: Female Voices in Contemporary British-Jewish Fiction
Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski