Artistic Experiment as a Cognitive Strategy of the Contemporary Novel: A Case Study of Onde estas? by Sebastian Bukaczewski

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2017
Tom: 65
Numer czasopisma: 11
Strony od-do: 177-191
Streszczenie: Termin eksperyment jest używany w odniesieniu do sztuki, w tym do powieści, na wiele sposobów. Najczęściej wtedy, gdy dzieło wprowadza nowatorskie techniki. Jednak artystyczny eksperyment może polegać także na tym, że (1) czytelnik korzysta z dzieła, by wywołać u siebie estetyczne przeżycie i tak poszerzyć możliwości introspekcji, (2) autor i czytelnik przy pomocy konwencji fikcji badają, jak realni ludzie mogliby się zachować w pewnych sytuacjach, (3) czytelnik sprawdza na sobie hipotezę wpisaną w strukturę utworu. Powyższe teoretyczne rozważania są zilustrowane szczegółowym studium powieści Bukaczewskiego Onde estas? i krótszym omówieniem innych współczesnych powieści.
DOI: 10.18290/rh.2017.65.11-12Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Joanna Teske",
title = "Artistic Experiment as a Cognitive Strategy of the Contemporary Novel: A Case Study of Onde estas? by Sebastian Bukaczewski",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2017",
number = "11",
pages = "177-191"
}

Cytowanie w formacie APA:
Teske, J. (2017). Artistic Experiment as a Cognitive Strategy of the Contemporary Novel: A Case Study of Onde estas? by Sebastian Bukaczewski. Roczniki Humanistyczne, 11, 177-191.