[Rev.:] Translation and Philosophy. Lisa Foran (ed.)

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Translation Ireland (ISSN: 1649-7767)
Rok wydania: 2014
Tom: 19
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 191-198