Virginia Woolf (1882-1941) and Modernism: To the Lighthouse (1927)

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: The Art of Interpretation: The English Canon
Miejsce: Chełm
Nazwa jednostki: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Instytut Neofilologii.