Moral Commitment of the Realistic, Modernist and Postmodern Novel

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Filozoficzne (ISSN: 0035-7685)
Rok wydania: 2013
Tom: 61
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 93-108
Streszczenie: Przedmiotem tekstu są treści etyczne, jakie pojawiają się we współczesnej powieści realistycznej, modernistycznej i postmodernistycznej, a dokładniej, analiza tego, jak poetyka danej konwencji literackiej determinuje sposób ujęcia ale i treść etycznych poglądów wyrażonych w utworze. Tekst broni tezy o etycznym zaangażowaniu modernistycznej i postmodernistycznej powieści, wbrew obiegowym opiniom, które głoszą, że są one albo amoralne (zdominowane przez postawę „sztuka dla sztuki") albo relatywistyczne, zgodnie z duchem postmodernizmu. Analiza poetyki tych konwencji pozwala tymczasem sądzić, że każda z nich na swój własny sposób (zgodny z filozoficzną dominantą konwencji: epistemologiczną w modernizmie i ontologiczną w postmodernizmie) umożliwia podejmowanie problematyki etycznej, choć w sposób odmienny niż miało to miejsce w konwencji realistycznej, niewątpliwie poświęcającej problematyce moralnej (zwłaszcza z zakresu etyki szczegółowej) najwięcej uwagi. Ogólne rozważania zilustrowane są studium trzech powieści Virginii Woolf, z których każda reprezentuje inną konwencję. W całej pracy przedmiotem rozważań jest treść formy (forma jest tu istotna jako sposób ukazania obrazu świata; zasadniczo pomijane są natomiast treści wyrażone w utworach w sposób nieformalny – poprzez konstrukcję świata przedstawionego czy też wprost poprzez wypowiedzi narratora, postaci, itp.).
Słowa kluczowe: powieść, moralność, modernizm, postmodernizm, forma
Dostęp WWW: http://www.kul.pl/files/581/Roczniki_Filozoficzne/Roczniki_Filozoficzne_61_1_2013/Teske_93.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Joanna Teske",
title = "Moral Commitment of the Realistic, Modernist and Postmodern Novel",
journal = "Roczniki Filozoficzne",
year = "2013",
number = "1",
pages = "93-108"
}

Cytowanie w formacie APA:
Teske, J. (2013). Moral Commitment of the Realistic, Modernist and Postmodern Novel. Roczniki Filozoficzne, 1, 93-108.