The Methodology of Art (Critical/Rationalist Aesthetics): Project of a New Philosophical Discipline

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2013
Tom: 61
Numer czasopisma: 5
Strony od-do: 311-329
Streszczenie: Artykuł przedstawia projekt nowej dyscypliny – metodologii sztuki. Jej zadaniem, przez analogię do metodologii nauk, byłoby badanie sztuki jako aktywności poznawczej, w tym przede wszystkim poznawczej metody sztuki. Próbą uzasadnienia i bliższym opisem tego projektu jest zestawienie w postaci tabelki czterech typów poznania: nauk ścisłych (przedstawionych tu zgodnie z modelem Popperowskim), humanistycznych, metodologii sztuki i sztuki. Zostały one porównane pod kątem m.in. przedmiotu, metody, formatu uzyskiwanej wiedzy, relacji do prawdy, trybu uzasadniania przekonań czy możliwości stosowania eksperymentu. Artykuł kończą uwagi na temat trybu poznania, jakim posługuje się sztuka. Główną tezą artykułu jest potrzeba i możliwość racjonalnej refleksji nad sztuką pojętą jako nienaukowa forma badania świata psychiki.
Słowa kluczowe: sztuka, poznanie, metodologia, naukaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Joanna Teske",
title = "The Methodology of Art (Critical/Rationalist Aesthetics): Project of a New Philosophical Discipline",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2013",
number = "5",
pages = "311-329"
}

Cytowanie w formacie APA:
Teske, J. (2013). The Methodology of Art (Critical/Rationalist Aesthetics): Project of a New Philosophical Discipline. Roczniki Humanistyczne, 5, 311-329.