Narratological theories of mental experience and their discontents

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: International Conference on Narrative 2022
Współautorzy: Grzegorz Maziarczyk
Miejsce: Chichester
Nazwa jednostki: University of Chichester