Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

2022Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2019Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego2018
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2017Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejPrzyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego


Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


2016
Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowegoRecenzja w przewodzie doktorskim
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego


2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2014

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju


2012

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczejOrganizacja konferencji krajowej
Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym


Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego


Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MEiN

2011


Recenzja książki naukowej

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji2010

2009


Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej


2008


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym


2007
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


2006


Redakcja naczelna czasopisma naukowego
Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym


2004

2001


Recenzja w przewodzie doktorskim


20001997


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


1996


Organizacja konferencji krajowej


1995


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


19911990


Stypendium finansowane ze środków Kościoła