Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

promotor pracy magisterskiej
[a supervisor of a M. A. thesis]

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

Autor (twórca): Magdalena Burek
Tytuł publikacji: Obraz świętej Teresy w wybranych poezjach z siedemnastowiecznych polskich rękopisów karmelitańskich