Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

recenzja rozprawy doktorskiej mgr Marty Wojtkowskiej-Maksymik
[opinion in doctoral proceedings of Marta Wojtkowska-Maksymik]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Marta Wojtkowska-Maksymik
Tytuł publikacji: „Gentiluomo cortigiano” i „dworzanin polski”. Dyskusja o doskonałości człowieka i jej humanistyczne źródła w „Il Libro del Cortigiano” Baldassara Castiglionego i w „Dworzaninie polskim” Łukasza Górnickiego
Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski