Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

recenzja rozprawy doktorskiej "Sceptycyzm w literaturze polskego baroku"
[An opinion about PhD thesis by Anna Kołos]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Anna Kołos
Tytuł publikacji: Sceptycyzm w literaturze polskiego baroku