Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

przewodniczenie komisji habilitacyjnej w przewodzie hablitacyjnym dr Piotra Pireckiego
[presiding the board in habilitation procedure]

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

Autor (twórca): Piotr, Pirecki