Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

przewodniczenie komisji w przewodzie habilitacyjnym dr Anny Skolimowskiej
[presiding the commitee in the habilitation proceedings]

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

Autor (twórca): Anna Skolimowska