Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Kanon europejski
[European Canon]

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym