Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Convivium 2: zebranie naukowe
[Convivium 2]

Organizacja konferencji

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Literatury Staropolskiej KUL