Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

promotor pracy magisterskiej
[a supervisor of a M. A. thesis]

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

Autor (twórca): Paweł Chudzyński
Tytuł publikacji: Nagrobki grzeszników. Studium z dziejów adoksografii staropolskiej