Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk
[The Committee for Literary Studies in Polish Academy of Sciences]

Członkostwo w PAN