Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

promotor rozprawy magisterskiej
[a supervisor of a M. A. Thesis]

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

Autor (twórca): Karolina Tarnogórska
Tytuł publikacji: „Delectatio morosa” w „Historyjach świeżych i niezwyczajnych” Michała Jurkowskiego