Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

recenzja rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Nawrockiej-Berg
[opinion in doctoral proceedings of Magdalena Nawrocka-Berg]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Magdalena Nawrocka-Berg
Tytuł publikacji: Pieśni adwentowe, pasyjne, wielkanocne i przygodne z kantyczek karmelitanek bosych XVII i XVIII wieku – edycja krytyczna
Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski