Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Polish Mirror of Literary Fame

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Il canone Europeo
Miejsce: Rzym, Włochy