Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Wprowadzenie do tomu I
[Introduction to the volume I]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2015
Tytuł publikacji: Wśród krajów Północy : kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów germańskich, słowiańskich i naddunajskich : mapa spotkań, przestrzenie dialogu
Redaktorzy: Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
Strony od-do: 49-58