Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

recenzent w przewodzie doktorskim Katarzyny Zimek
[reviewer of the doctoral thesis ]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Katarzyna Zimek
Tytuł publikacji: Owidiańskie mity Akteona i Dafne w reinterpretacji polskich poetów barokowych. Studia o utworach Hieronima Morsztyna, Kaspra Miaskowskiego, Samuela Twardowskiego i Szymona Zimorowica
Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski