Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

czlonek rady naukowej serii
[a member of the editorial board of the series Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej