Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym