Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
profesor - Katedra Historii Literatury Staropolskiej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: miroslawa.hanusiewicz-lavallee_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-8965-0023