Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

przewodniczenie komisji habilitacyjnej dr Anny Nowickiej-Struskiej
[presiding a habilitation panel]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Anna Nowicka-Struska
Tytuł publikacji: Kultura literacka Lublina epoki baroku. Edycje krytyczne i studia