Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

2022

Rozprawy doktorskie
 • Wizerunki biblijnej Judyty w literaturze staropolskiej.

2021

Prace magisterskie
 • Świat wartości staropolskich poradników dyplomatycznych w kontekście wczesnonowożytnej europejskiej refleksji o dyplomacji

2020

Prace magisterskie
 • Przekłady, parafrazy i adaptacje poezji św. Teresy z Avila w staropolskich rękopisach karmelitańskich

2018

Rozprawy doktorskie
 • Legenda hagiograficzna św. Marii Magdaleny w polskiej literaturze do końca XVIII wieku

2017

Rozprawy doktorskie
 • Postaci męczenników w Historyi o srogim prześladowaniu Kościoła Bożego Cypriana Bazylika i w Żywotach świętych Piotra Skargi
 • Senatulus Erazma z Rotterdamu i jego staropolska tradycja
 • Nagość i ciało w poezji polskiego baroku

2015

Prace magisterskie
 • Miłosne bestiarium w poezji Jana Andrzeja Morsztyna.
 • Powaby brzydoty w poezji Jana Andrzeja Morsztyna
 • Bohaterowie żydowscy w "Ogrodzie fraszek" Wacława Potockiego.

2014

Prace magisterskie
 • Narratio Nativitatis w poezjach bożonarodzeniowych Kaspra Miaskowskiego
 • Kaspra Wilkowskiego Przyczyny nawrócenia do wiary powszechnej od sekt nowokrzczeńców samosateńskich - autobiografia i polemika
 • "Theatrum zbrodni" w anonimowym poemacie "O zabiciu młodzianków".

2013

Rozprawy doktorskie
 • Strategie perswazyjne w Postylli Mikołaja Reja
Prace magisterskie
 • Staropolskie portrety Zuzanny (na przykładzie wybranych utworów)
 • Język miłości w "Erotykach" Mikołaja Sępa Szarzyńskiego.
 • Obraz miłości w "Roksolankach" Szymona Zimorowica
 • Persfazja religijna w "Rozmowach dworzanina z mnichem" Marcina Kromera

2012

Prace magisterskie
 • "Et in Arcadia ego". Motyw śmierci w "Sielankach nowych ruskich" Józefa Bartłomieja Zimorowica
 • Obraz świętej Teresy w wybranych poezjach z siedemnastowiecznych polskich rękopisów karmelitańskich